سرگیجه

سرگیجه و ارتباط آن با آلزایمر

/alzheimer-7/

تحقیقات جدید نشان می دهد افراد میانسال که در زمان بلندشدن دچار سرگیجه و تاری دید می شوند باید بیشتر نگران ابتلا به زوال عقل در سنین بالاتر باشند. این مطالعه بر شرایطی موسوم به «فشارخون اُرتواسپاتیک» متمرکز بوده است؛ در چنین شرایطی وقتی که فرد به یکباره می ایستد فشارخونش به شدت اُفت می کند....