زیست شناسی عصبی

زیست‌‌شناسی عصبی اُتیسم

/autism-6/

اُتیسم چیست؟ اُتیسم یک اختلال فراگیر تکاملی است که با اختلال در ارتباطات و روابط اجتماعی، رفتارهای قالبی و علائق محدود شناخته می‌شود. این اختلال در پسرها چهار برابر دختران شیوع دارد. تحقیقات نشان‌‌دهنده نقش عوامل زیست‌‌شناختی و محیطی برای ایجاد آن است. یکی از جدیدترین نظریه‌‌هایی که برای...