زلزله

حمایت های روانی از زلزله زدگان

/psychological-support/

مديركل دفتر سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با بيان اينكه حمايت هاي رواني و اجتماعي از آسيب ديدگان زلزله بايد تحت اصول استاندارد باشد، گفت: متخصصین حوزه سلامت روان قبل از اعزام به منطقه لازم است که آموزش های لازم در زمینه حمایت های روانی اجتماعی در حوادث و بلایا را گذرانده...