زبان

یادگیری زبان مانع زوال عقل می شود

/language-learning/

یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که برای آموختن سلیس و روان زبان خارجی محدودیت سنی وجود دارد. به گفته محققان، افرادی هم که دیرتر و در سنین بالا شروع به یادگیری زبان خارجی می‌کنند می‌توانند به زبان مسلط شوند و مهارت پیدا کنند، اما تسلط‌شان به اندازه زبان مادری بی‌نقص نخواهد شد. بر اساس این تحقیق،...