رویدادهای آسیبی

آسیب شناسی روانی و درمان (قسمت دوم)

/mental-pressure-2/

🔸 ویژگی های رویدادهای تنش زا رویدادهایی که موجب تنش می شوند بی شمارند. بعضی از آنها تغییرات عمده ای هستند که بسیاری از مردم را به صورت همزمان گرفتار می کنند از قبیل جنگ، سانحه های هسته ای و زمین لرزه. دسته ی دیگری از تنش زاها تغییرات بزرگ و عمده زندگی هستند نظیر جلای وطن، تغییر شغل،...