روز طبیعت

سیزده بدر را به سلامت سپری کنیم

/nature-day/

از مصرف قارچ‌های موجود در طبیعت پرهیز کنند. محمد جواد مرادیان، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس با بیان این مطلب، گفت: در صورت شک کردن نسبت به مسمومیت با قارچ، به سرعت با شماره ۱۱۵ تماس بگیرید یا فرد مسموم را به اورژانس‌های بیمارستانی منتقل کنید. توصیه دیگر سرپرست اورژانس...