روان شناسی ورزشی

اهمیت روان‌شناسی ورزشی و کاربرد آن

/sport-3/

روان‌شناسی ورزش به مطالعه علمی افراد و رفتار آنها در فعالیت‌های ورزشی و تمرین می‌پردازند. روان‌شناسی ورزش، دانشی میان رشته‌ای است که به بررسی داده‌های دو دانش حرکت‌شناسی و روان‌شناسی می‌پردازد. این رشته هم‌زمان به بررسی چگونگی تاثیر عوامل روان‌شناختی بر عملکرد آدمی و همینطور چگونگی مشارکت...