روانشناسی سلامت

آسیب شناسی روانی و درمان (قسمت دوم)

/mental-pressure-2/

🔸 ویژگی های رویدادهای تنش زا رویدادهایی که موجب تنش می شوند بی شمارند. بعضی از آنها تغییرات عمده ای هستند که بسیاری از مردم را به صورت همزمان گرفتار می کنند از قبیل جنگ، سانحه های هسته ای و زمین لرزه. دسته ی دیگری از تنش زاها تغییرات بزرگ و عمده زندگی هستند نظیر جلای وطن، تغییر شغل،...

آسیب شناسی روانی و درمان (قسمت اول)

/mental-pressure/

ما مردم همگی گاهگاهی دچار فشار روانی می شویم. دانشجو ها وقتی رابطه شان با هم اتاقیشان به هم می خورد یا وقتی مجبور می شوند دست به انتخاب گرایش تحصیلی بزنند یا موقع امتحان ها ممکن است گرفتار فشار روانی شوند. جامعه ی امروز بشر که دستخوش تحولات سریع است برای بسیاری از مردم فشارهایی در بر دارد....