روابط زناشویی

گوش به زنگ باشید!

/marital-relationship/

ارتباط زناشویی بین زن و شوهر نیازمند عشق دو طرفه، احترام و حمایت دائمی است که همه اینها به انرژی جسمانی و عاطفی نیاز دارد. بسیاری مواقع، حل مشکلات بین طرفین دشوار است که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم انتقاد کردن از یکدیگر اگر هر دوی شما به طور دائم از یکدیگر انتقاد می کنید آن هم...

موبایل بلای جان روابط زناشویی

/post-185/

در ابتدای ورود موبایل به جامعه ایران این مردان بودند که به موبایل دسترسی داشتند و به‌عنوان یک وسیله رازآلود از آن استفاده می‌کردند و زنان‌شان بیشتر تماشاگر استفاده مردان بودند. آنها می ديدند كه مردان غالبا با موبايل خود سرگرم هستند و گاهی هم از خواندن چيزي در آن می خندند! حالا اما ديگر هر...