رقابت

روان‌شناسی رقابت

/competition/

فاکس، روانشناس، کارآفرین و بازیکن سابق تنیس است که در «جام دیویس» نیز شرکت کرده و تا یک چهارم نهایی «ویمبلدون» رفته، تحلیل مفید و تامل‌برانگیزی از طبیعت روحیه رقابتی ارائه می‌کند. کتاب او، «ذهن برنده» ، بسیار فراتر از ژانر معمول «استعاره‌های ورزشی» است و با ترکیبی از نظریات و توصیه‌های...