رشد

روانشناسی رشد

/developmental-psychology/

روانشناسی رشد، یکی از شاخه‌های روانشناسی است که به توصیف، تبیین و پیش‌بینی تغییرات و تحولات انسان از بدو تولد تا پیری و مرگ می‌پردازد. مطالعه چگونگی رشد صرفا محدود به تغییرات جسمانی نمی‌شود بلکه ابعاد روحی و روانی، اجتماعی، هیجانی و شناختی را در برمی‌گیرد. در این حیطه از علم، رفتارهای...

سیستم ایمنی مادر در دوران بارداری

/immune-system/

طبق نتایج یک تحقیق جدید، اگر سیستم ایمنی یک زن در طول بارداری فعال شود می تواند بر رشد مغز نوزادش تاثیر گذارد. برخی از محرک ها شامل عفونت، استرس، بیماری و آلرژی ها می توانند موجب فعال شدن سیستم ایمنی شوند. در صورت فعال شدن سیستم ایمنی، پروتئین ها به عنوان بخشی از واکنش التهابی آزاد می...