رسانه های اجتماعی

اثر هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی (قسمت دوم)

/emotional-intelligence-4/

رسانه های اجتماعی رسانه های اجتماعی انواع گوناگونی دارند و می توان آنها را در هشت گروه دسته بندی نمود: شبکه ی اجتماعی: یک شبکه ی اجتماعی، زنجیری بهم پیوسته از پروفایل های افراد مختلف و صفحات و گروه های ایجاد شده توسط کاربران است. اگرچه در ابتدا شبکه های اجتماعی تنها امکان برقراری با دوستان...

اثر هوش هیجانی بر مدیریت رسانه های اجتماعی (قسمت اول)

/emotional-intelligence-3/

در عصر ارتباطات و اطلاعات، همگام با پیشرفت سریع فناوری و نیاز به کسب اطلاعات در دسترس و به هنگام، استفاده از رسانه های اجتماعی امری بدیهی است. ورود انسان ها به انواع رسانه های اجتماعی نظیر شبکه های اجتماعی اینترنتی و عضویت در آن ها، وبلاگ ها، فروم ها و... سبک زندگی انسان را تغییر داده است....