رابطه

نقش پدر در خانواده

/father-in-the-family/

این روزها شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه به گونه‌ای شده که شاید بسیاری از پدرها مجبور باشند چند شیفت کار کنند و بیشتر ساعت‌های روز را بیرون از منزل سپری می‌کنند. گاهی مشغله برخی از پدرها آنقدر زیاد است که صبح زود، زمانی که بچه‌ها خواب هستند، از منزل بیرون می‌روند و وقتی آنها خوابند...

دلیل تمایل برخی افراد به رابطه جنسی خشن

/rough-relationship/

در هر دو جنس مرد و زن تمایل به رابطه جنسی خشن می تواند وجود داشته باشد، بطور کلی تمایل و لذت از خشونت در رابطه جنسی به شرط لذت برای فاعل نشانه ی سادیسم جنسی و برای مفعول به شرط لذت نشانه مازوخیسم جنسی است. تعریف دقیق تر آن رابطه جنسی که در آن لذت روانی به سبب آسیب رساندن به جسم خود یا فرد...