دوست یابی

علت عدم توانایی دوستیابی در کودکان چیست؟

/child-psychology-12/

یکی از مهم‌ترین روابط در کودکی، دوستی با همسالان و داشتن همبازی است. روابط دوستی‌ای که در سنین کودکی شکل می‌گیرند یکی از مهم‌ترین روابطی است که کودکان تجربه می‌کنند و از آنها یاد می‌گیرند. بنابراین والدین باید برای بهبود این روابط و داشتن رابطه‌های دوستی درست در این سنین، به کودکان خود...