دوست خیالی

دوست خیالی کودکمان را بشناسیم؟ (قسمت دوم)

/imaginary-friend-2/

💠 چرا بچه‌ها هم‌نشین خیالی می‌پرورانند؟ به تعدادِ بچه‌ها دلایل مختلف وجود دارد. ما نمی‌توانیم چیز خاصی پیدا کنیم و به آن اشاره کنیم. خیلی از بچه‌ها دوست خیالی می‌سازند چون سرگرم‌کننده‌ است. بچه‌هایی که این‌ها را می‌سازند احتمالاً بسیار اهل معاشرت هستند؛ مثلاً اغلب کمتر از بچه‌های دیگر...

دوست خیالی کودکمان را بشناسیم؟ (قسمت اول)

/imaginary-friend/

فکر می‌کنم هم‌نشین خیالی می‌تواند به میزان قابل‌توجهی ما را آگاه سازد که کودکان چگونه درمورد روابط فکر می‌کنند. یکی از چیزهایی که فهمیدنش بسیار سخت است این است که کودکان دربارۀ روابط با افراد دیگر چه چیزی را می‌دانند و چه چیزی را نمی‌دانند، به ‌ویژه کودکان در سنین قبل از مدرسه، که حقیقتاً...