دلهره

عادت های اضطرابی

/anxiety-habits/

اضطراب، نگرانی، دل­واپسی، دل­‌آشوب، دلهره و ریزش دل همه این ها واژه­‌هایی است که برای شرح یک تشویش درونی از زبان افراد شنیده می­‌شود. احساس ناخوشایندی است که حاکی از انتظار یک واقعه ناخوشایند در آینده دور یا نزدیک دارد. در بسیاری از موارد فرد خود تشخیص می­‌دهد که فکری در پس این نگرانی وجود...