دعوا

نگران دعواهای کودکانه نباشید

/educational-psychology-2/

دعواهای میان کودکان موجب تثبیت شخصیت آنها می شود. دعوا میان کودکان امری طبیعی است. والدین باید این دعواها را تحمل کرده و تلاش کنند و در محیطی امن برخی از دعواهای میان کودکان رخ بدهد. مادر به عنوان مهره اصلی و نقش مهمی که در خانه دارد باید وقت کافی برای کودکان در این خصوص درنظر گیرد و...

جدل در خانواده

/family-discussion/

دعوای پدر و مادر در همه ی خانواده ها وجود دارد. بحث بر سر اینکه چه کسی باید فلان کار را در خانه انجام دهد یا امثال آن در بسیاری از خانواده ها عادی است. مشکل زمانی آغاز می شود که مشاجرات خیلی تند می شوند و یا به کرات رخ می دهند. همه ی کودکان از عواقب منفی دعواهای خانوادگی رنج نمی برند اما...