درگاه بانکی

راه های حمایت مالی از امید فردا

/financial-support-2/

مرکز درمان و توانبخشی بيماران مزمن اعصاب و روان " اميد فردا " ٬ با هدف ایجاد اميدی برای زندگی بهتر برای بيماران مزمن اعصاب و روان از سال 85 فعاليت خود را آغاز نموده است. این مرکز با حضور کادری مجرب با هدف کمک به بازیابی توانایی های از دست رفته بيماران در زمينه های مختلف از قبيل روابط بين...