درد

سالمندی، برف و سرما

/seniors/

مصاحبه روزنامه جام جم با دکتر احمد دلبری، دکتری تخصصی طب سالمندان و عضو هیات علمی دانشگاه در فصول سرد سال، ممکن است برخی سالمندان با مشکلات و بيماری های مختلفی مواجه شوند که برای پيشگيری از بروز اين مشکلات و عوارض جبران ناپذير آن علاوه بر فرد سالمند، خانواده ها و ساير مراقبان بايد نکاتی را...