داروها

داروهای روانپزشکی را بهتر بشناسیم

/medicine/

بی پریدین بی پریدین (اکینیتون) در درمان بیمار پارکینسون و عوارض جانبی ناشی از داروهای ضد سایکوز (هالوبریدول، رسیریدون و..) به کار می رود. بی پریدین برای بر طرف کردن علایمی مانند: انقباض و گرفتگی عضلانی و لرزش استفاده می شود. این دارو به صورت قرص (2 میلی گرم) و آمپول (5 میلی گرم) در دسترس...