خودآگاهی

خودآگاهی

/self-awareness/

هر انسانی عواطف و احساسات گوناگونی دارد که شاید از وجود آن‌ها مطلع نباشد، از منظر روان شناسی خودآگاهی به شناخت از توانایی‌هایی اطلاق می‌شود که فرد نسبت به آن‌ها آگاهی کامل دارد. در این مطلب نگاهی به ویژگی‌های افراد خودآگاه و راه‌های کسب مهارت خودآگاهی می‌اندازیم. خودآگاهی چیست؟ توانایی...