جلب توجه

بد رفتاری کودکم نشانه چیست؟ (قسمت دوم)

/upbringing-2/

چگونه با جلب توجه کودک مقابله کنید؟ همه ما نیازمند توجه هستیم اما برخی از کودکان خواستار مطلق توجه همیشگی و انحصاری هستند. دریافت احساس خوب از جلب توجه، باعث می شود کودک از این کشف خویش نهایت استفاده را ببرد و خواهان بیش و بیشترش باشد. این مطالبه بیش از حد، از اشتباهات غیر قابل قبول و غیر...

بد رفتاری کودکم نشانه چیست؟ (قسمت اول)

/upbringing/

کود کان از رفتارهای بد خود، همیشه هدفی دارند. بسیاری از والدین از این اهداف بی اطلاع هستند و به محض مشاهده یک رفتار بد از کودک، به جای شناسایی علت رفتار، به نشانه واکنش می دهند و شرایط را نا به سامان تر می کنند. برای پاسخ موثر به بدرفتاری فرزندان لازم است اهداف کودکان از بدرفتار های شان را...