توانبخشی امید فردا

ربات موسسه توانبخشی امید فردا

/bot/

به ربات "امید فردا" خوش آمدید مرکز درمان و توانبخشی بيماران مزمن اعصاب و روان "اميد فردا" ٬ با هدف ایجاد اميدی برای زندگی بهتربرای بيماران مزمن اعصاب وروان از سال 85 فعاليت خود را آغاز نموده است.این مرکز با حضور کادری مجرب با هدف کمک به بازیابی توانائی های از دست رفته بيماران در زمينه های...