تمرکز

تکنیک‌های افزایش تمرکز و حافظه

/strengthen-focus/

دانشمندان به دفعات نشان داده‌اند هر نوع تلقین مورد پذیرش ضمیر ناخودآگاه قرار می ‌ گیرد. در تمام اعصار تلقین نقش مهمی در زندگی انسان بازی کرده است. از تلقین می‌توان برای منظبط کردن و تحت کنترل در آوردن نفس خود استفاده کرد. تلقینِ سازنده، نیروی شگفت انگیزی می‌باشد. یادتان باشد تلقین فی‌نفسه...