تصمیم گیری

به‌جای فرزندان‌تان تصمیم نگیرید

/child-psychology-16/

لحاظ نکردن نظرات فرزندان در تدوین برنامه‌های اوقات فراغت می‌تواند در ایجاد فاصله بین والدین و فرزندان اثرگذار باشد. در برنامه‌های اوقات فراغت دانش آموزان می‌توان بسیاری از مسائل عاطفی، اجتماعی و هیجانی را به آنها آموزش داد. والدین باید با مشورت با فرزندان خود برای اوقات‌فراغت آنها...

ترس از تصميم گيری

/decision-making-2/

ما از فوبیا ‌ (ترس‌های بی‌دلیل) زیاد شنیده‌ایم. فوبیای ترس از حشرات، فوبیای تاریکی و ارتفاع، فوبیای تنهایی و سکوت. اما شاید هیچ‌ یک از آنها، به اندازه ترس از تصمیم گیری بر زندگی ما سایه نینداخته باشد. ترس از تصمیم‌گیری به حدی جدی است که برای آن یک نام اختصاصی هم در نظر گرفته شده است:...

مهارت تصمیم گیری

/decision-making/

تصمیم گیری بخش مهمی از زندگی شخصی و شغلی هر یک از ما را تشکیل می دهد. تصمیم گیرندگان افرادی هستند که مسئولیت قضاوت یا انتخاب بین دو یا چند راه حل و یا پدیده را به عهده دارند. و این قضاوت ها و انتخاب ها چه در زندگی شخصی و چه در محیط کار با هر پست و مسئولیت, گاه می تواند بسیار مهم و حیاتی...