تشویق

تشویق برای همه

/tashvigh/

بیایید چند روز آینده رژیم تشویق بگیریم، خودمان و دیگران را تشویق کنیم و پس از آن تا پایان عمر این کار را ادامه دهیم. همه به تشویق احتیاج دارند و هر کسی از پیر و جوان با تشویق شدن دگرگون می‌شوند. خودمان و دیگران را تشویق کنیم و دنیایمان را دگرگون سازیم. تشویق غذای روح است همه ما به این ماده...