تسکین

دست در دست برای تسکین

/hand-in-hand/

نتایج یک مطالعه نشان می دهد که گرفتن دست عزیزان برای تسکین آنها، واقعا به کاهش درد آنها کمک می کند. دکتر پاول گولدشتاین محقق فوق دکتری در آزمایشگاه علوم اعصاب شناختی در دانشگاه کلرادو بولدر در آمریکا در جریان یک مطالعه به بررسی این موضوع پرداخت که آیا لمس کردن و گرفتن دست می تواند به کاهش...

در جستجوی آرامش

/psychology/

در میان نوع بشر، سه معنای اساسی از روابط می توان برداشت کرد. در واقع می توان گفت که انگیزه های انسانی برای ایجاد رابطه بلند مدت بر اضلاع مثلث زیر می چرخد: احترام و احساس ارزشمندی محبت و احساس دوست داشتنی بودن انصاف و احساس رابطه ای که سوددهی متقابل دارد. هیچ رابطه ی بلند مدتی شروع نمی شود...