بی خوابی

اختلالات خواب (قسمت سوم)

/insomnia-3/

نکته های ساده برای پیشگیری از اختلالات خواب یک عضو شورای مرکزی سازمان نظام روانشناسی با بیان اینکه : « کسب مهارت های مقابله با استرس و حل پرونده های باز در ذهن افراد نقش موثری در ساماندهی خواب آنها خواهد داشت.» تاکید کرد: «تا زمانی که فرد نتواند مسائل را حل کند ممکن است اختلالات خواب ادامه...

اختلالات خواب (قسمت دوم)

/insomnia-2/

آشنایی با بعضی از اختلالات شایع خواب اختلال پای بی قرار سندرم پای بی قرار نوعی اختلال در فرآیند خواب محسوب می شود که باعث می شود فرد در طول شب میل شدیدی به تکان دادن پاها، یا حتی دست های خود داشته باشد. این میل زمانی به وجود می آید که فرد دراز کشیده و بدنش در حالت آرامی قرار دارد. علت آن...

اختلالات خواب (قسمت اول)

/insomnia/

آگاهی از شیوع یک بیماری یا اختلال برای برنامه‌ریزی و تخمین نیازهای مراقبت بهداشتی و تخصیص اعتبارات مناسب برای آن ضروری است. افزون بر آن تحلیل شیوع با توجه به یافته‌های جمعیت‌شناختی-اجتماعی می‌تواند ما را در رهیافت سبب‌شناسی این اختلال و گروه های پرخطر و به دنبال آن یافتن روش‌های تشخیصی و...