بیماری ژنتیکی

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟ (قسمت سوم)

/alzheimer-3/

ژنتیک بیماری آلزایمر بیماری آلزایمر یک بیماری پیچیده چندعاملی است. چند عاملی بودن پیچیدگی این بیماری را دو چندان می کند. حدود۱۰ در صد موارد آن بصورت ارثی باتوارث اتوزومال غالب (AD) است. در بیماری آلزایمر ارثی (FAD)، بیماری آلزایمر، بصورت زودرس بین سنین ۶۵–۵۵ بروز می‌کند. از حدود ۹۰ درصد...

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟ (قسمت دوم)

/alzheimer-2/

📌 بیماری آلزایمر می تواند قبل از 60 سالگی و یا بعد از 60 سالگی بروز کند که در نتیجه به آن آلزایمر زود آغاز و دیر آغاز می گویند. 🔹بیماری آلزایمر زود آغاز که قبل ‌از۶۰ سالگی رخ می‌دهد، تقریباً ۵٪ از کل بیماری را تشکیل می‌دهد. شیوه‌ی انتقال ژنی در بیماری آلزایمر زود آغاز به طور عمده، ۵٪ از...

آیا بیماری آلزایمر ژنتیکی است؟ (قسمت اول)

/alzheimer/

زوال عقل حالتی است که در طی آن فرد به صورت پیشرونده و غیرقابل بازگشتی دچار اختلال در هوشیاری حافظه، مهارت های اجتماعی، کنترل واکنش های احساسی عاطفی می شود. زوال عقل از نظر اتیولوژی بسیار هتروژن می باشد و عمدتا به صورت ثانویه در اثر عوامل غیر ژنتیکی همانند بیماری های عروقی و یا عفونت هایی...