بیماران اعصاب و روان

همایش سالانه انجمن علمی روان درمانی ایران

/news-5/

یکی از مشکلات جدی در ایران و دنیا بیماری ها و اختلالات روانی است. دکتر سیدحسن هاشمی در نخستین همایش سالانه انجمن علمی روان درمانی ایران با بیان اینکه یکی از مشکلات جدی در ایران و دنیا بیماری ها و اختلالات روانی است، افزود: سالانه از هر ۵ نفر یک نفر بخشی از اختلالات روانی را تجربه کرده است...

ماموريت : طراحى مركز توان بخشى بيماران اعصاب و روان

/mission/

ماموريت : طراحى مركز توان بخشى بيماران اعصاب و روان