بیش فعال

علائم بیش فعالی کودکان چیست؟

/post-458/

بیش فعالی یا ADHD نوعی اختلال شایع است که حدود هشت تا ده درصد کودکان را مبتلا می کند. این بیماری در پسران شایعتر از دختران است که هنوز دلیل اصلی آن مشخص نشده است. ویژگی های اولیه بیش فعالی از سال های اولیه رشد یعنی قبل از ورود به مدرسه شروع می شود. کودکانی که به دلیل بیش فعالی و شطینت زیاد...

نقص توجه در کودکان بیش فعال

/attention-deficit-2/

خصوصيات ویژه بچه های بیش فعال نقص توجه عموما بچه هایی بی قرار و ناآرام هستند که هیچگاه در یک جا به شکل ثابت نمی نشینند و دائم در حال راه رفتن هستند که این مشکلات در مدرسه نمود بیشتری پیدا می کند چرا که موجب برهم زدن نظم کلاس شده و یا دائما بر روی صندلی خود در حال تحرک هستند. اصطلاحی که...