بلوغ

توصیه هایی در دوران بلوغ

/puberty/

بهترین و مناسب ترین نوع برخورد با نوجوان در حال بلوغ چگونه باید باشد؟ چگونه رفتار کنید تا نوجوانتان از خشم کمتری برخوردار شود؟ بلوغ با شکوه ترین مرحله زندگی یکی از با شکوه ترین و البته سخت ترین مراحل رشدی هر فرد، دوران بلوغش می باشد. در این مرحله فرد نه در دوران خردسالی هست و نه در دوران...