بدبینی

چگونه به همسر خود بدبین نباشم؟

/pessimism-of-wife/

برخی از زنان با حساسیت‌های آزاردهنده سعی دارند تا همسرشان را به زندگی مشترک امیدوار کنند، اما بهتر است توانایی‌های خود را تقویت کنند تا تصور این که هر زنی توانایی تصاحب زندگی آن‌ها را دارد، از سرشان بیرون رود. به‌جای آنکه همسرتان را با حساسیت‌های آزار دهنده به زندگی مشترک امیدوار کنید،...

نیمه پر لیوان را ببین نه نیمه خالی آن را!

/optimism/

همه ما بارها اين جمله را نه تنها از مشاوران و روانشناسان بلكه از عامه مردم شنيده ايم و يا اينكه خودمان به ديگران توصيه كرده ايم: ” نيمه پُر ليوان را ببين نه نيمه خالی آنرا.” در واقع درك ما از اين جمله می تواند نكته هايی را در مورد شخصيتمان بازگو كند. به طور كلی اگر در رويدادها و حوادث نيمه...