بد

تفاوت ADHD و رفتار‌های بد روزمره چیست؟

/adhd-2/

چرا مردم از اینکه ADHD واقعی است تعجب می‌کنند؟ علائم مرتبط با ADHD بسیار شبیه «انسان بودن» است. بهر حال هرکسی با بی توجهی گاه به گاه، عدم تمرکز، واکنش بیش از حد و عدم خود کنترلی و… مواجه می‌شود. این واقعیت موجب می‌شود بسیاری فکر کنند تشخیص ADHD فقط بهانه‌ای برای توجیه رفتار بد می‌باشد و یک...