بحران روحی

بحران روحی در 40 سالگی

/mental-crisis/

بر اساس نظریه‌های روانشناسی، برخی افراد بین سنین ۳۵ تا ۴۵ سالگی دچار بحران‌های روحی می‌شوند و نیاز دارند که این بحران را از سر بگذرانند. برخی افراد، از جمله زنان و مردان، بین ۳۵ تا ۴۵ سالگی دچار بحران روحی می‌شوند و متاسفانه این بحران ممکن است علائمی از افسردگی را به ارمغان بیاورد. در این...