بازی کودکان

چند بازی بی سر و صدای برای كودكان

/psychology-10/

والدین باید با توجه به سن کودکانشان اقدام به انجام بازی هایی در منزل بنمایند. برخی بازی‌های آپارتمانی که اجرای آن‌ها ساده است و به پرورش فکری، شخصیتی و تقویت هوش کودکان کمک می‌کند. ۱. بازی کی از چی خجالت می کشد؟ هدف: جرأت آموزی، رفع خجالت، حساسیت زدایی قابل اجرا از ۵ سالگی هر یک از کودکان...