ایمنی

سیستم ایمنی مادر در دوران بارداری

/immune-system/

طبق نتایج یک تحقیق جدید، اگر سیستم ایمنی یک زن در طول بارداری فعال شود می تواند بر رشد مغز نوزادش تاثیر گذارد. برخی از محرک ها شامل عفونت، استرس، بیماری و آلرژی ها می توانند موجب فعال شدن سیستم ایمنی شوند. در صورت فعال شدن سیستم ایمنی، پروتئین ها به عنوان بخشی از واکنش التهابی آزاد می...

احساسات ما چگونه بر پاسخ ایمنی ما تاثیر می‌گذارد؟

/feeling/

تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مواجه‌ی دائمی با احساسات منفی می‌تواند تاثیر مهمی بر عملکرد سیستم ایمنی داشته باشد. مطالعات زیادی نشان داده‌اند که به طور کلی مواجه‌ی طولانی‌مدت با استرس، اضطراب و احساسات منفی، تا حد زیادی بر سلامت فیزیکی تاثیرگذار است. محققان دریافته‌اند که استرس مزمن تاثیری...