اوقات فراغت

اوقات فراغت

/free-time/

اوقات فراغت کودک امروزی دیگر شباهت و قرابتی با کودک سال ها پیش ندارد. اگر ما کودکیمان را در کوچه ها و با خاله بازی، لی لی، منچ و تیله و گاه تنها با یک کلاس نقاشی یا در بهترین حالت ورزشی می گذراندیم، کودک امروز تابستان خود را با لپ تاپ و تبلت و پلی استیشن یا در حالت دیگر با گذراندن انواع...