انگیزه

چگونه برای نوجوانان انگیزه ایجاد کنیم؟

/motivate-teens/

دلایل زیادی برای انگیزه نداشتن نوجوانان وجود دارد. گاهی نوجوانان برای انجام کارهایی که والدین شان از آنان می خواهند، انگیزه ندارند اما برای کارهایی که خودشان دوست دارند (مثل گفت وگوی تلفنی با دوستانشان، مهمانی دوستانه، بازی با دوستان) با انگیزه عمل می کنند. در اینجا به بعضی از دلایل بی...