انعطاف پذیری

انعطاف پذیری در تغییر قوانین منزل

/marriage-2/

کنترل کردن همسر، هم تو را خسته می کند و هم او را. در ارتباط با همسر و تعیین قوانین زندگی، انعطاف پذیری و تغییر رویه مداوم داشته باشید تا راحت تر زندگی کنید. اگر یک قانون و یک روش در طی چندین سال جواب نداد، روشی دیگر را امتحان کنید و اصراری بر حفظ قوانین قبلی نکنید. اگر انعطاف پذیری در...

گام هایی موثر برای افزایش بردباری

/tolerance/

همه ما با تاب آوری ذاتی و با ظرفیت هایی برای بهبود ویژگی هایی که عمدتا در افراد تاب آور دیده می شود، متولد می شویم اما چطور می توانیم میزان تاب آوری خود را تقویت کنیم؟ ✅گام نخست: پرورش مهارت حل مسأله: افراد تاب آور این جمله را خوب دریافته اند که «زهری که مرا نکشد، قوی ترم می کند.» آن ها در...