اسکیزوتایپال

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (قسمت دوم)

/schizotypal-personality-disorder-2/

روش های درمانی بیماری اسکیزوفرنی دارو درمانی داروهای آنتی سایکوتیک برای مقابله با افکار انتساب به خود، خطاهای ادراکی و دیگر علایم این اختلال مفید می باشد و استفاده از این داروها توام با روان درمانی در درمان بیماران موثر می باشد. درمان های وابسته به روان پویایی دیدگاه روان پویایی به طور...

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (قسمت اول)

/schizotypal-personality-disorder/

فرد مبتلا به اختلال شخصیت اسکیزوتایپال (انگلیسی: Schizotypal personality disorder (STPD)) حتی به نظر افراد غیر متخصص هم بسیار عجیب و غریب می‌آیند. تفکر جادویی، عقاید منحصر به فرد، افکار انتساب به خود، خطاهای ادراکی، و مسخ واقعیت همگی جزء زندگی هر روزه فرد اسکیزوتایپی است. فرد تقریبا در همه...