ازدواج اجباری

ازدواج اجباری

/forced-marriage/

افزایش حداقل سن ازدواج دختران؛ مساله‌ای که از مدت‌ها پیش مطرح شده، اما هر بار جای حل مساله صورت مساله پاک شده است. این در حالی است که تبعات کودک‌ همسری به مرز هشدار رسیده و باید برای آن چاره‌اندیشی کرد، چرا که در پی آن آرزوهای کودکانه در لباس سفید عروسی مدفون می‌شوند و چاره‌ای وجود ندارد...