اختلالPTSP

سوگواری بعد از حادثه

/ptsp/

در همه‌جای جهان حوادث مختلف می‌توانند همه را متاثر کند. در روان‌شناسی نیز به‌طور کلی اختلالات زیادی به حوادث مرتبط هستند. اختلالِ PTSP اختلالی اضطرابی است که از کودکی که عروسکش را از او می‌گیرند تا بزرگسالی که شاهد فروریختن بخشی از شهرش هست وجود دارد. حوادث اجتماعی منجر می‌شود فردی که...