اختلال بدرخیت انگاری

من زشتم!!

/psychology-11/

دماغم قوز داره، چند بار تا حالا عمل کردم ولی تا الان اون‌طور که دلم می‌خواد صاف نشده. تازه بعد از اینکه دماغمو عمل کردم متوجه شدم سمت راست صورتم با سمت چپم تقارن نداره، واسه همین رفتم برای پروتز. حالا که پروتز زدم بازم اون‌جوری که دلم می‌خواد تقارن نداره. حالا شاید رفتم این طرف صورتمو...