اختلالات نوشتاری

کاردرمانی در اختلالات نوشتاری

/occupational-therapy-2/

مشکلات نوشتاری مشکلات نوشتاری به شکل های مختلف دیده می شود، مانند اختلال دیکته نویسی، اختلال انشا نویسی یا اختلال بیان نوشتاری، مشکلات دست نویسی و بدخطی. در متن حاضر به مشکلات دست نویسی پرداخته شده است. پژوهش ها نشان داده است که بین ۲۳ تا ۲۹ درصد کودکان دبستانی مشکلات دست نویسی دارند....