اختلالات روانی

نقش اختلالات روانی در خودکشی

/suicide-9/

در کشور ما ممکن است الگوی تکانشی خودکشی برجسته‌تر از الگوی بیماری روانی باشد، بنابراین مداخلات معطوف به محدودیت دسترسی به ابزارهای خودکشی، و مشاوره‌های فوری باید در برنامه‌های کشوری پیشگیری از خودکشی نقشی محوری داشته باشند. دکتر سامان توکلی: اخیراً مرکز کنترل بیماری‌های ایالات متحد امریکا...

درمان اختلالات روانی کودکان را جدی بگیرید

/psychological-children/

تجربه روانپزشکی، نوشته دکتر میترا حکیم شوشتری روانپزشک کودک و نوجوان مادر مستأصل و نگران در مورد داروهای روانپزشکی می‌پرسد و می‌گوید نگران عوارض داروها در درازمدت هستم. شنیده‌ام که این داروها کبد و کلیه را از کار می‌اندازند و بچه‌ها را عقیم می‌کنند. پسر همسایه مان که معتاد است سابقه مصرف...