اختلالات خلقی

با شناخت اختلالات خلقی به خود و دیگران کمک کنیم

/behavioral-disorder-2/

شناخت اختلالات خلقی : افسردگی: افسردگی اختلال خلقی است که معمولا در زنان دو برابر مردان مشاهده می شود و بروز آن در هر سنی امکان پذیر است. این اختلال عاطفه، احساسات، رفتار و سلامت فیزیکی را تحت تاثیر قرار داده و رایجترین اختلال روانی محسوب می گردد. علایم و نشانه های افسردگی : احساس خستگی...