اختلاف زناشویی

مواظب صحبت کردنتان باشید

/marital-difference/

شاید بسیاری از مردم بر این باورند که صحبت کردن با شریک زندگی کاری ساده و بدون نیاز به حساسیت های ظریف و دقیقی است که باید از کنار آن به راحتی عبور کرد و به اصطلاح نباید سخت گرفت. اما آمارها نشان می دهند که بخش اعظمی از مشکلات زناشویی ریشه در ناتوانی هم صحبت شدن زوجین دارد که با اندک صحبتی...