اجتماع

MS و اثرات روانی اجتماعی آن بر فرد

/ms-disease/

ام.اس. (MS یا Multiple Sclerosis) بیماری مزمنی است که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر عملکرد بیماران و کیفیت زندگی فرد بگذارد. بیش از نیمی از بیماران مبتلا علاوه بر علائم جسمی، از مشکلات شناختی و روانی_اجتماعی در رنجند. به طوری که شیوع افسردگی در این بیماران سه برابر جمعیت عمومی است. ام.اس. یک...

جنگ همه با همه

/violence-4/

خشونت و پرخاشگری، از آغاز تولد انسان و پیش از آنکه بیندیشد و خردورزی کند، با زندگی‌اش عجین بوده است. چه خشونت غریزه باشد یا فراران (drive)، چه آموختنی باشد یا در نتیجه شرطی‌شدگی (conditioning) و یا به قولی دستکاری‌ها و تأثیرات اجتماعی پدیدآورنده آن باشند و چه از هورمون‌های مردانه یا فعل و...