آلپرازولام

آلپرازولام

/alprazolam-2/

آلپرازولام (Alprazolam) که نام تجاری آن زاناکس است و از داروهای ضد افسردگی است، برای مهار اضطراب‌های شدید هم مصرف می‌شود. این دارو برای تسکین اضطراب، اختلالات خواب و اختلال هراس تجویز می‌شود. این دارو دارای اثرضد افسردگی است و بنابراین در بعضی موارد برای افراد افسرده تجویز می‌شود. ♦️نباید...

خوددرمانی ممنوع!

/alprazolam/

يکي از مسائلی که جدی گرفته نمی شود، اين است که 25 درصد از جامعه ايران، دچار اختلال رواني هستند، البته اين آمار تا دو سال گذشته معتبر بوده و اين روزها، خبر از آن می دهند که 34 درصد از ايرانيان اختلال روانی دارند، يعنی از هرسه نفر، ۱/۰۲ نفر بهداشت روانش در معرض خطر بوده که اين آمار در سطح...